Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers: debat samengevat

6 februari 2024

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 6 februari met demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie over een voorstel om de zogeheten salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen. De Kamer stemt volgende week, dinsdag 13 februari, over het wetsvoorstel. Ook zal dan over zes moties worden gestemd.

Alle deelnemers aan het debat waren het erover eens dat de salderingsregeling een succes is: van hekkensluiter op het gebied van de energietransitie is Nederland wereldwijd koploper geworden met het hoogste aantal zonnepanelen per inwoner. De woordvoerders verschilden echter van mening over de afbouw van de regeling.

Voorstanders van de afbouw vinden dat het tijd is voor nieuwe, meer gerichte alternatieven, terwijl tegenstanders van mening zijn dat zolang die alternatieven niet (goed) geregeld zijn de regeling gehandhaafd moet blijven zodat meer mensen gebruik kunnen maken van deze financiële prikkel om de eigen (huur)woning te verduurzamen. De minister zegde toe om nog voor de stemmingen een brief naar de Kamer te sturen waarin hij onder meer zal ingaan op het stimuleren van investeren in zonnepanelen voor huurders en manieren om mensen te stimuleren om geproduceerde stroom zelf te gebruiken.

Over het wetsvoorstel

De salderingsregeling is een aantal jaar geleden ingevoerd als stimuleringsmaatregel zodat mensen bijvoorbeeld zonnepanelen zouden aanschaffen om zelf elektriciteit op te wekken. Het deel van de opgewekte elektriciteit dat over is, gaat naar het energienet. Als een huishouden, of kleinverbruiker, meer elektriciteit teruggeeft dan het afneemt, dan geeft de energieleverancier hiervoor een vergoeding.

Het idee achter de regeling was dat mensen eerder bereid zouden zijn relatief dure zonnepanelen aan te schaffen, omdat het door de vergoeding van de leveranciers mogelijk zou worden om zo de investering terug te verdienen. Echter, het verlies dat energiebedrijven lijden op klanten die energie terugleveren, wordt door de leveranciers gecompenseerd door het elektriciteitstarief het hele jaar voor iedereen te verhogen.

Met het huidige wetsvoorstel wil het demissionaire kabinet de regeling daarom afbouwen over een periode van zes jaar, omdat het van mening is dat de regeling zijn waarde bewezen heeft, maar is in de woorden van minister Jetten inmiddels “achterhaald, duur en een onrechtvaardige herverdeling.”

Bron: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20240206/afbouw_salderingsregeling

Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers: debat samengevat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven